ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով փոփոխություն է կատարվել 2021-2022 ուսումնական տարվա աշնանային, ձմեռային և գարնանային արձակուրդների ժամանակացույցում

МУЗЫКА

ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով փոփոխություն է կատարվել 2021-2022 ուսումնական տարվա աշնանային, ձմեռային և գարնանային արձակուրդների ժամանակացույցում

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ․ 1-ին դասարան ▪ 18.10.2021-07.11.2021 2-րդ դասարան․ ▪ 25.10.2021-07.11.2021․ 3-12-րդ դասարան ▪ 25.10.2021-07.11.2021 ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ․ 1-ին դասարան ▪ 27.12.2021-23.01.2022, 2-րդ դասարան․ ▪ 27.12.2021-23.01.2022, 3-12-րդ դասարան ▪ 27.12.2021-09.01.2022 ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ․ 1-ին դասարան ▪ 21.03.2022-03.04.2022, 2-րդ դասարան ▪ 21.03.2022-27.03.2022, 3-12-րդ դասարան ▪ 21.03.2022-27.03.2022

2021-2022 ուսումնական տարվա ուսումնական պարապմունքները հաստատությունում սկսվում են 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, ավարտվում՝ 2022թ. հունիսի 3-ին՝ 5-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում և հունիսի 6-ին՝ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում՝ ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ՝ առաջին, 32՝ երկրորդ և 34՝ երրորդից տասներկուերորդ դասարանների համար: